Καλωσορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ερευνών & Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ.), του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ.) καλύπτει ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στον τομέα του Τουρισμού σε σχέση με ζητήματα τουριστικής πολιτικής, τουριστικής ανάπτυξης και οικονομίας καθώς και της χρήσης της πληροφορικής στον τουρισμό.

Το βασικό έργο του εργαστηρίου επικεντρώνεται στη συγκρότηση αφενός ενός παρατηρητηρίου και γενικού αρχείου για τον ελληνικό τουρισμό και αφετέρου στη συνεχή παρακολούθηση της εθνικολογιστικής υπόστασης του Ελληνικού Τουρισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και στη κατασκευή ενός μοντέλου για τον Ελληνικό Δορυφόρο Λογαριασμό Τουρισμού (Ε-Δ.Λ.Τ.).