Υπεύθ. Επικοινωνίας: Δρ. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος

Διεύθυνση:
kgiannop[at]upatras[dot]gr
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πατρών
Ρίο
26500

Τηλέφωνο: 2610 969994
Fax: 2610 969994

Πληροφορίες: ΔιευΘυντής
Δρ. Γιαννίκος Ιωάννης
Αν. Καθηγητής
Tηλ. & Fax: 2610 969846
Εmail: i.giannikos[at]upatras[dot]gr