Α. ΕΡΕΥΝHΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Αντικείμενο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστήριου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού αποτελούν, τόσο τα πεδία των εν εξελίξει Διδακτορικών Διατριβών των μελών του, καθώς και η πρόοδος στα πεδία που άπτονται των θεματικών των ολοκληρωμένων Διδακτορικών Διατριβών των μελών του.

Το ερευνητικό αντικείμενο εμπίπτει, τόσο στη θεματική των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού, όσο και τη θεματική των υποκλάδων παραγωγής του τουριστικού κυκλώματος μέσω των οποίων απορρέουν βασικά υποστηρικτικά δεδομένα για την κατασκευή των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού.

Στο μενού «Ερευνητές - Διδάκτορες» παρουσιάζονται οι ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές, όπου δίνετε σύνδεση με το ακαδημαϊκό καταθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών της βάσης Νημερτής στην οποία υπάρχει περίληψη και το πλήρες κείμενο της κάθε Διδακτορικής Διατριβής. Επίσης, στο ίδιο μενού δίνεται μία σύνοψη του ερευνητικού αντικειμένου των διατριβών.

Στο μενού «Ερευνητές - Υπ. Διδάκτορες» παρουσιάζονται οι εν εξελίξει Διδακτορικές Διατριβές, με ενδεικτική περίληψη της υλοποιηθήσας και της προγραμματισμένης ερευνητικής εργασίας.

 

 

 

Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 

1

Τίτλος έργου:

Agenda 21

Φορέας ανάθεσης:

Νομαρχία Κεφαλληνίας

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Γεράσιμος Ζαχαράτος

Έτος λήξης έργου:

2010

Περιγραφή:

Μελέτη περιβαλλοντικής τουριστικής ανάπτυξης

 

2

Τίτλος έργου:

Σταθμοί στην εξέλιξη της ελληνικής ξενοδοχείας (έως το 2009)

Φορέας ανάθεσης:

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ)

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Γεράσιμος Ζαχαράτος

Έτος λήξης έργου:

2010

Περιγραφή:

Έκθεση

 

3

Τίτλος έργου:

Η συνολική αποτύπωση και απογραφή των τουριστικών πόρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο υπό μορφή γεωγραφικής βάσης δεδομένων

Φορέας ανάθεσης:

Πρόγραμμα Καραθεοδωρής

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Γεράσιμος Ζαχαράτος

Έτος λήξης έργου:

2005

Περιγραφή:

Συγκρότηση βάσης δεδομένων

 

4

Τίτλος έργου:

Αξιολόγηση του συστήματος της στατιστικής και της εθνικολογιστικής αντιμετώπισης του ελληνικού τουρισμού και προτάσεις βελτίωσης του

Φορέας ανάθεσης:

Υπουργείο Ανάπτυξης

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Γεράσιμος Ζαχαράτος

Έτος λήξης έργου:

2004

Περιγραφή:

Αξιολόγηση και προτάσεις

 

5

Τίτλος έργου:

Η απασχόληση στο Νομό Αχαΐας

Φορέας ανάθεσης:

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Γεράσιμος Ζαχαράτος

Έτος λήξης έργου:

2003

Περιγραφή:

Έρευνα - Προτάσεις

 

6

Τίτλος έργου:

Μελέτη για τις αναπτυξιακές δυνατότητες και την απασχόληση στην Αχαΐα

Φορέας ανάθεσης:

Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Γεράσιμος Ζαχαράτος

Έτος λήξης έργου:

2003

Περιγραφή:

Μελέτη - Προτάσεις  

 

 

7

Τίτλος έργου:

Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού

Φορέας ανάθεσης:

Δήμος Χερσονήσου, Κρήτη.

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Γεράσιμος Ζαχαράτος

Έτος λήξης έργου:

Σε εξέλιξη

Περιγραφή:

Έρευνα - Προτάσεις

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, έχει επίσης ολοκληρωθεί έρευνα με θέμα: «Το Ελληνικό Πρωινό ως αναπτυξιακό όχημα για τον τουρισμό και την εγχώρια γεωργική παραγωγή». Από την έρευνα προέκυψε ότι η ενίσχυση της παρουσίας τοπικών προϊόντων στα ελληνικά ξενοδοχεία έχει καθοριστική σημασία, καθώς τα έσοδα της αγοράς πρωινού στις τουριστικές μονάδες ανήλθαν στα 368 εκατ. ευρώ το 2012. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση και προκάλεσαν μεγάλο ενδιαφέρον στα μέσα ενημέρωσης αλλά και στους φορείς που εμπλέκονται με τον τουρισμό.

 

 

Γ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

The 2012 Athens Tourism Symposium:
International Scientific Congress on Current Trends in Tourism Management and Tourism Policy
Ημερομηνία: 15-16 Φεβρουαρίου 2012
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Ledra Marriott, Αθήνα

 

The 2011 Athens Tourism Symposium:
International Scientific Congress on Current Trends in Tourism Management and Tourism Policy
Ημερομηνία: 2-3 Φεβρουαρίου 2011
Τόπος διεξαγωγής: Μέγαρο, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

 

The 2010 Athens Tourism Symposium:
International Scientific Congress on Current Trends in Tourism Management and Tourism Policy
Ημερομηνία: 10-11 Φεβρουαρίου 2010
Τόπος Διεξαγωγής: Μέγαρο, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

 

 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ


Επίσημες Προσκλήσεις

Tο ΕρΕΔοΛοΤ προσκλήθηκε επίσημα το 2013 από το Τμήμα Τουρισμού και την Επιτροπή Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ να συμμετέχει στην διαμόρφωση πολιτικής για τον ελληνικό τουρισμό (συναντήσεις με θέμα: “Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο για τον τουρισμό με στόχο την κοινωνική αποτελεσματικότητα με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.”)


5-6 Σεπρεμβρίου 2006

«TSA Greece: Notes on OEF forecast model»
David Goodger, Oxford Economics

Το Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ. συμμετείχε στην παρουσίαση του μοντέλου προβλέψεων του Oxford Economics Forecasting (OEF), ερευνητικού εταίρου του World Travel and Tourism Council (WTTC), σχετικά με τους Προσομοιωμένους Δορυφόρους Λογαριασμούς Τουρισμού (Simulated Tourism Satellite Accounts) για την Ελλάδα. Η παρουσίαση έγινε από τον κ. David Goodger του Oxford Economics. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, την Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, την Τράπεζα της Ελλάδος και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Το Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ. εκπροσώπησαν ο διευθυντής του καθηγητής Δρ. Ζαχαράτος Γεράσιμος και ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε χώρο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος τις 5 και 6 Σεπτεμβρίου του 2006.