Ερευνητές του Εργαστηρίου μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων οι:

Συγκεκριμένα οι:


Δρ. Ζαχαράτος Γεράσιμος

Ομότιμος Καθηγητής, Πρώην Διευθυντής Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ.


Δρ. Βουτσινάς Βασίλειος

Καθηγητής


Δρ. Κούτουλας Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής