Στο εργαστήριο συνεργάζονται επίσης Υποψήφιοι Διδάκτορες των οποίων οι διατριβές και τα ερευνητικά τους αντικείμενα εμπίπτουν, τόσο στη θεματική των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού, όσο και τη θεματική των υποκλάδων παραγωγής του τουριστικού κυκλώματος μέσω των οποίων απορρέουν βασικά υποστηρικτικά δεδομένα για την κατασκευή των Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού.

 

Συγκεκριμένα οι (κατά αλφαβητική σειρά):

[Προς το παρόν δεν υπάρχουν υποψήφιοι διδάκτορες. Έχουν ολοκληρώσει όλοι την διδακτορική διατριβή τους.]