Το «Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (Ερ.Ε.Δο.Λο.Τ.) του Πανεπιστημίου Πατρών έχει συγκροτήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα και διαθέτει για την υποστήριξη του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου:

• Το μεγαλύτερο αρχείο στατιστικών στοιχείων για τον ελληνικό τουρισμό που υφίσταται στην Ελλάδα με ενιαιοποιημένα στοιχεία σε Βάσεις Δεδομένων από τη δεκαετία του 1920 μέχρι σήμερα και αφορούν:

• Βάση Δεδομένων για τις αφίξεις από το 1929 έως τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα.

• Βάση Δεδομένων για τις διανυκτερεύσεις 1960 έως τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα.

• Βάση Δεδομένων για το ταξιδιωτικό συνάλλαγμα 1929 – 2000 και ως ευρώ, 2000-2004.

• Βάση Δεδομένων για τις δυναμικότητες των ξενοδοχειακών καταλυμάτων και της παραξενοδοχίας 1925 – 2005 με πρωτογενή δεδομένα που αφορούν μέχρι και την ετήσια έναρξη και κλείσιμο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε επίπεδο δήμου και κοινότητας για όλη την εθνική επικράτεια.

• Αρχείο του νομοθετικού πλαίσιο στήριξης της τουριστικής ανάπτυξης από τη δεκαετία του 1920 μέχρι σήμερα.

• Ηλεκτρονικό αρχείο για τις ρυθμιστικές και κανονιστικές ενέργειες και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1970 και εντεύθεν.

• Ηλεκτρονικό αρχείο για τις ανά θέμα συζητήσεις και διαπραγματεύσεις της Επιτροπής Τουρισμού του ΟΟΣΑ από το 1950 και εντεύθεν.

• Ειδικό Γεωγραφικό Αρχείο για τον ελληνικό τουρισμό που πραγματοποιείται στο ΕΡΕΔΟΛΟΤ και συνίσταται στην σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας γεωγραφικής βάσης δεδομένων για τους τουριστικούς πόρους στο σύνολο τη χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Καραθεοδωρής» που υποστηρίζει τη βασική έρευνα σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η βάση αυτή είναι σημαντικός τροφοδότης των αναγκών σε στοιχεία και πληροφορίες στην κατασκευή του Ελληνικού Δορυφόρου Λογαριασμού που αποτελεί τη βασική έρευνα του εργαστηρίου. Ορισμένες από τις κύριες θεματικές ενότητες της βάσης δεδομένων είναι:

− Φυσικοί πόροι (χρήσεις γης, υδάτινοι πόροι, στοιχεία δασικών περιοχών, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου, προστατευόμενες περιοχές, κ.α.).

− Πολιτιστικοί και πολιτισμικοί πόροι (αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, κοινωνικοπολιτιστικά ενδιαφέροντα και πολιτιστικές εκδηλώσεις, κ.α.).

− Δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία (πραγματικός πληθυσμός σε νομούς και δήμους Καποδίστρια, εργατικό δυναμικό, επίπεδο εκπαίδευσης, κ.α.).

− Τουριστική Ζήτηση και Προσφορά (αφίξεις, διανυκτερεύσεις, πληρότητες, ξενοδοχειακό δυναμικό, συνεδριακά κέντρα, κ.α.).

− Τουριστική Εκπαίδευση.

− Τουριστικές Επενδύσεις.

− Οργανισμοί και Φορείς Τουρισμού.

− κ.α.

• Σημαντική εμπειρία και αρχεία πληροφοριών από την πραγματοποίηση πρόσφατης μελέτης για την «Αξιολόγηση του στατιστικού και εθνικολογιστικού συστήματος του ελληνικού τουρισμού και προτάσεις βελτίωσής του» κατ’ ανάθεση του Υπ. Ανάπτυξης την περίοδο 2002-2003.

• Μεγάλη εμπειρία των ερευνητών του Εργαστηρίου από την εκτέλεση εξειδικευμένων ερευνών και μελετών εμπειρικού και μεθοδολογικού χαρακτήρα για τον ελληνικό τουρισμό από τη δεκαετία ήδη του `80 (βλέπε βιογραφικά).

• Στο εργαστήριο υπάρχει βιβλιοθήκη με μελέτες & έρευνες κυρίως τουριστικές για όλη την Ελλάδα, ταξινομημένες κατά γεωγραφική περιφέρεια, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, είναι εμπλουτισμένη με πλήρες αρχείο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή εγγράφων για τους Δορυφόρους Λογαριασμούς Τουρισμού των οργανισμών:

• Δημόσιος Τομέας

− United Nations World Tourism Organization (U.N.W.T.O)

− Organization for Economic Co-operation and Development (O.E.C.D.)

− International Labour Organization (I.L.O.)

− Eurostat

• Ιδιωτικός Τομέας

− World Travel and Tourism Council (W.T.T.C.)

• Το εργαστήριο έχει αποκλειστική πρόσβαση στο ιδιωτικού χαρακτήρα Αρχείο Ελληνικού Τουρισμού - ΑΕΤ, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο αρχείο-βιβλιοθήκη για τον ελληνικό τουρισμό στην Ελλάδα και περιέχει πάνω από 16.000 αρχειακά τεκμήρια, περίπου 4.500 τόμους εξειδικευμένης βιβλιογραφίας, μεγάλο αρχείο χαρτών και ταξιδιωτικών οδηγών από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα.

• Ηλεκτρονικό βιβλιογραφικό αρχείο με περισσότερους από 10.000 τίτλους βιβλίων που άπτονται του ελληνικού και διεθνούς τουρισμού το οποίο θα ολοκληρωθεί και σε θεματική βάση.